категории

Как да се възползвам от 2-годишната гаранция на продуктите

 

  1. Платежният документ /фактура, касов бон и др/, както и гаранционната карта, която е придружавала стоката е Вашата гаранция. Винаги, когато предявявате рекламация на продукт, трябва да представите оригиналната фактура /касов бон/ и гаранционната карта, с които сте закупили продукта.

  2. При предявяване на рекламация, подгответе продукта в неговата цялост и запазен търговски вид (стоката не е увредена от Вас). Ако не можем да идентифицираме продукта, същият не е в своята цялост или е с неопазен търговски вид, рекламацията може да не бъде удовлетворена.

  3. Уведомете ни, че искате да предявите рекламация. Това може да направите чрез формуляра за рекламации, достъпен в сайта и в Общите условия, по телефон или e-mail.. Информирайте ни в какво се състои увреждането.

  4. Ще получите от нашия екип информация за: уникален номер на Вашата рекламация, за какъв продукт се отнася тя, в какво се изразява проблемът и кой служител е обработил оплакването.

  5. Изпратете продукта на адреса, посочен в Общите условия или на сайта като адрес за връщане. /Ако желаете може и сами да предявите рекламацията в сервизните бази, описани на гаранционната карта, като ние поемаме ангажимента да Ви съдействаме/

  6. Молим Ви да почистите продукта, преди да го оставите при нас, както и да НЕ изпращате дефектирали продукти с куриер при наложен платеж за наша сметка. Продукти, изпратени в лошо състояние или с условие за плащане, подлежат на отказ от приемане и връщане до надлежното им изпращане. 

  7. Нашите сътрудници ще проверят дали продуктът подлежи на гаранционно връщане. Ако продуктът има фабричен дефект, ще го поправим или ще го заменим с нов продукт в 30-дневен срок от предявяване на рекламацията. Ако не можем да поправим или заменим продукта с нов, ще възстановим заплатената за продукта цена или ще предложим отстъпка. При удовлетворена рекламация с изпратената към Вас ремонтирана или заменена стока, ще получите и акт, указващ извършеното по рекламацията. Ако продуктът не отговаря на гаранционните условия за фабричен дефект или срок на гаранцията, рекламацията може да не бъде удовлетворена, за което ще бъдете информирани в 30-дневен срок от рекламацията в писмена форма или по имейл.

  8. Пълните гаранционни условия на продуктите ни можете да намерите в сайта ни и в раздел X от Общите условия, достъпни на сайта. Повече информация за правото Ви на рекламация, ако сте потребители, можете да откриете и в чл. 112-115 от ЗЗП.

  9. Ако срещате затруднения при предявяване на рекламация, то не се притеснявайте да се свържете с нас.