категории

Как да се откажа от поръчката си

 

  1. Уведомете ни в 14-дневен срок от получаване на стоката, че искате да се откажете от Вашата поръчка. Това може да направите чрез формуляра за отказ, достъпен в сайта и в Общите условия, по телефон или e-mail. Не сте задължени да ни споделяте причината за отказа си, но ще бъдем благодарни, ако го направите.

  2. Ще получите потвърждение, че сме получили Вашето уведомление.

  3. Подгответе продукта в неговата цялост и запазен търговски вид. Ако не можем да идентифицираме продукта, същият не е в своята цялост или е с неопазен търговски вид, отказът може да не бъде удовлетворен. Платежният документ /фактура, касов бон и др./, както и всички други документи /гаранционна карта, инструкции и т.н./, които са ви били изпратени заедно със стоката, следва да придружават пратката.

  4. Изпратете продукта и платежния документ на адреса, посочен в Общите условия или на сайта като адрес за връщане в 14-дневен срок от уведомяването по т.1. Куриерските разходи за връщането са за Ваша сметка и се очаква да не надвишат приблизително 10 лв.

  5. Молим Ви да почистите продукта, преди да го оставите при нас, както и да НЕ изпращате продукти с куриер при наложен платеж за наша сметка. Продукти, изпратени в лошо състояние или с условие за плащане, подлежат на отказ от приемане и връщане до надлежното им изпращане. 

  6. Нашите сътрудници ще проверят дали упражненият от Вас отказ е основателен. Ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас с изключение на разходите за доставка, в случай че сте избрали по-скъпа от всички възможни предлагани от нас опции, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от поръчката. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ще извършим възстановяването на сумата, като ни предоставите банкова сметка /IBAN, BIC/, във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас освен посочените. В случай че искането Ви е неоснователно, ще Ви информираме надлежно за това. Възстановяване на суми по върнати поръчки, платени чрез ваучер става по реда на чл. 31 от Общите условия.

  7. За повече информация, запознайте се с раздел IX от нашите Общи условия.

  8. Ако срещате затруднения при упражняване не правото Ви на отказ, то не се притеснявайте да се свържете с нас.